รายงานการวิจัยเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศกลุ่ม APEC : กรณีศึกษาประเทศไทย =

Strengthening the Knowledge-based Industries Promotion Models among APEC Economies : A Case Study of Thailand /

พศิน แตงจวง

No Cover Image
Main Author: พศิน แตงจวง
Other Authors: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543
Subjects: การวางแผนการศึกษา -- วิจัย
โอเปค -- อุตสาหกรรม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC94.T5 พ479ร 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available