แบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคใต้ /

สุพจน์ โกวิทยา...[และคนอื่น ๆ]

No Cover Image
Other Authors: สุพจน์ โกวิทยา, ทบวงมหาวิทยาลัย. โครงการชนบทศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการชนบทศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย, 2542
Subjects: สังคมวิทยาชนบท -- ไทย -- (ภาคใต้) -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- วิจัย
ชนบทศึกษา -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- ไทย -- (ภาคใต้) -- วิจัย
การพัฒนาชนบท -- ไทย -- (ภาคใต้) -- การศึกษาและการสอน -- (อุดมศึกษา) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: HT411 บ892 2542
Copy 1
Available