รายงานการวิจัยเรื่องแบบแผนการเรียนรู้เกี่ยวกับชนบทไทยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ /

เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ, วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, อุทัยวรรณ ตรีนุชกร

No Cover Image
Main Author: เยาวลักษณ์ อภิชาติวัลลภ
Other Authors: วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์, อุทัยวรรณ ตรีนุชกร, ทบวงมหาวิทยาลัย. โครงการชนบทศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย โครงการชนบทศึกษา, 2542
Subjects: การศึกษาชนบท -- ไทย -- (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LC5148.T5 ย547ร 2542
Copy 1
Available