การใช้เหตุผล:

ตรรกวิทยาเชิงปฏิบัติ /

ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรร์มหาวิทยาลัย

Corporate Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ ภาควิชาปรัชญา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.
Subjects: การอ้างเหตุผล
ตรรกวิทยา
ความคิดและการคิด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: BC117.T5 จ682ก 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available
Copy 3
Available