การเก็บ เก็บรักษา และนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค /

บรรณาธิการ, นงนุช เศรษฐเสถียร, ประหยัด พันธะศรี

Other Authors: นงนุช เศรษฐเสถียร,, ประหยัด พันธะศรี,, มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะเทคนิคการแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: ขอนแก่น : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: Clinical Laboratory Techniques.
Laboratory Techniques and Procedures.
Specimen Handling.
Technology, Medical.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY25ก439 2536
Copy 4
Available
Copy 5
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available