คำอธิบาย กฎหมายว่าด้วย ซื้อขายแลกเปลี่ยนให้ /

วิษณุ เครืองาม

No Cover Image
Main Author: วิษณุ เครืองาม
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 8.
Subjects: กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– สัญญาซื้อขาย
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– ให้
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ –– แลกเปลี่ยน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT926 ว768ค 2542
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available