ปัญหาสังคมไทย =

Thai social problems /

โกศล วงศ์สวรรค์, สถิต วงศ์สวรรค์

Main Author: โกศล วงศ์สวรรค์
Other Authors: สถิต วงศ์สวรรค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2543
Subjects: ปัญหาสังคม –– ไทย
ยาเสพติด
โสเภณี
ความมั่งคงแห่งชาติ
โรคเอดส์
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ก961ป 2543
Copy 1
Available
Copy 11
Available
Copy 12
Available
Copy 13
Checked out Due: 2020-10-6 Recall This

Satit School, Stack

Call Number: 361.1 ก961ป 2543
Copy 16
Available
Copy 15
Available