ปัญหาสังคมไทย =

Thai social problems /

โกศล วงศ์สวรรค์, สถิต วงศ์สวรรค์

Main Author: โกศล วงศ์สวรรค์
Other Authors: สถิต วงศ์สวรรค์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ์, 2543
Subjects: ปัญหาสังคม –– ไทย
ยาเสพติด
โสเภณี
ความมั่งคงแห่งชาติ
โรคเอดส์
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
  • Be the first to leave a comment!