คลื่นลูกที่ 5 - ปราชญสังคม :

สังคมไทยที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 /

เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

Main Author: เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ซัคเซสมีเดีย, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.
Subjects: การปฎิรูปสังคม –– ไทย
ปัญหาสังคม –– ไทย
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 ก768ค 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Social, Stack

Call Number: HN700.55.A8 ก768ค 2543
Copy 3
Not available