รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเอดส์ในกลุ่มหญิ่งวัยรุ่นในประเทศไทย /

กองโรคเอดส์ กรมควบคุมโรคติดต่อ

Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดต่อ. กองโรคเอดส์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรม, 2542
Subjects: โรคเอดส์ –– การป้องกันและควบคุม
สตรี –– โรค –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: RA644.A25 ค178ร 2542
Copy 1
Available