ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของรายการวิทยุกระจายเสียงและรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา /

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน

No Cover Image
Corporate Author: กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา, 2543
Subjects: โทรทัศน์เพื่อการศึกษา –– ไทย –– วิจัย
วิทยุเพื่อการศึกษา –– ไทย –– วิจัย
สื่อมวลชน –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: LB1044.6.T5 ป521 2543
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available