ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2541 /

รวบรวมโดย อัศนี วันชัย, ยุคนธร ทองรัตน์

No Cover Image
Main Author: อัศนี วันชัย
Other Authors: ยุคนธร ทองรัตน์, สถาบันพระบรมราชชนก. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช พิษณุโลก, 2542
Subjects: สุขภาพ -- วิจัย -- สาระสังเขป
สุขภาพ -- วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
การแพทย์ -- วิจัย -- สาระสังเขป
การแพทย์ -- วิทยานิพนธ์ -- สาระสังเขป
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: Z5055.T5 อ582ผ 2535-2541
Copy 1
Available