ทำเนียบบทความวิชาการและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ในประเทศไทย 2535-2539

Bibliography of technical report and research study on HIV/AIDS in Thailand between 1992-1996.

No Cover Image
Main Author: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
Subjects: โรคเอดส์ –– ไทย –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: D1352
Copy 1
Available
Copy 2
Available