คลังสมองคนจน /

เสน่ห์ จามริก...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: เสน่ห์ จามริก
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2543
Subjects: ความจน
ไทย –– ภาวะเศรษฐกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HC79.P6 ค173 2543
Copy 4
Available
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available