รายงานผลการประชุมสมัชชาการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2543 ณ อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) และโรงเรียนวิชาการ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร /

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ

Other Authors: การประชุมสมัชชาการศึกษาท้องถิ่นเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้, สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543
Subjects: การเรียนรู้ -- (จิตวิทยา) -- การประชุม
กิจกรรมการเรียนการสอน -- การประชุม
การปฏิรูปการศึกษา -- ไทย -- การประชุม
การวางแผนการศึกษา -- ไทย -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: LB1060 ก484ร 2543
Copy 1
Available