รวมกฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ /

รวบรวมโดย สมสกุล จันทรสูตร

Main Author: สมสกุล จันทรสูตร
Other Authors: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ. โครงการจัดทำหนังสือชุดกฎหมายเทคโนโลยี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เดือนตุลา, 2543
Subjects: เทคโนโลยีสารสนเทศ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
การสื่อสาร –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
โทรคมนาคม –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
ทรัพย์สินอุตสาหกรรม –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
ทรัพย์สินทางปัญญา –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
สารสนเทศ –– กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: KPT3482.A28 ส286ร 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available