วิเคราะห์ปัญหาสำคัญในสังคมไทย /

นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์

Main Author: นงลักษณ์ เทพสวัสดิ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ปัญหาสังคม
ไทย –– ภาวะสังคม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HN700.55.A8 น148ว 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Checked out Due: 2020-11-2 Recall This