หลักการตลาด =

Principles of marketing /

โดย อดุลย์ จาตุรงคกุล

Main Author: อดุลย์ จาตุรงคกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: การตลาด
การจัดการตลาด
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Thai Stack (2nd Fl.)

Call Number: HF5415 อ133ห 2542
Copy 1
Available
Copy 2
Available