ทัศนะนอกรีต :

สังคม-วัฒนธรรม ในวิถีการอนุรักษ์ /

ศรีศักร วัลลิโภดม ; อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์, บรรณาธิการ

Main Author: ศรีศักร วัลลิโภดม
Other Authors: อภิวันทน์ อดุลยพิเชฏฐ์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2543
Subjects: สังคมและวัฒนธรรม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ศิลปวัตถุ –– การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา
โบราณสถาน –– การอนุรักา์และการบำรุงรักษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM101 ศ255ท 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available

Architecture, Stack

Call Number: HM101 ศ255ท 2543
Copy 4
Available

Social, Stack

Call Number: HM101 ศ255ท 2543
Copy 3
Available