การเขียนบันทึกและจดหมายธุรกิจ =

The complete idiot's almanac of business letters and memos /

โดย ทอม กอร์แมน ; อุรพี กรศรีทิพา, แปลและเรียบเรียง

Main Author: กอร์แมน, ทอม
Other Authors: อุรพี กรศรีทิพา
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บิซิเนส เพรส, 2543
Subjects: บันทึก –– การเขียน
จดหมายธุรกิจ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HF5718 ก364ก 2543
Copy 1
Available
Copy 2
Available