ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

19 /

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Item Description: ดัชนี
Physical Description: ก-ฎ, 585 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม
Bibliography: เอกสารอ้างอิงท้ายบท
ISBN: 9747068486