ศัลยศาสตร์วิวัฒน์.

19 /

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ, อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์ ... [และคนอื่นๆ]

Other Authors: อวยชัย เปลื้องประสิทธิ์,, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Surgery -- congresses
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: WO5ศ338 2543
Volume ล.19 Copy 1
Available