นักประชาสัมพันธ์กับงานประชาสัมพันธ์ในเชิงปฏิบัติยุคสารสนเทศ =

Public relations practitioners and public relations practices in an age of information /

วิรัช ลภิรัตนกุล

Main Author: วิรัช ลภิรัตนกุล
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.
Subjects: นักประชาสัมพันธ์
การประชาสัมพันธ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: HM263 ว689น 2542
Copy 1
Available
Copy 4
Available
Copy 19
Available
Copy 5
Available
Copy 6
Available
Copy 7
Checked out Due: 2020-10-31 Recall This