14 วิธีสอนสำหรับครูมืออาชีพ /

ทิศนา แขมมณี

Main Author: ทิศนา แขมมณี
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับพิมพ์เพิ่มเติม)
Subjects: ครู -- การเตรียมการสอน
การสอน -- การเตรียมการสอน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB2832.T5 ท512ส 2544
Copy 1
Available