การวินิจฉัยโรคติดเชื้อฉวยโอกาสทางห้องปฏิบัติการ =

Direct examination of opportunistic infection in laboratory /

บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ, สุรพล เกาะเรียนอุดม

Main Author: บุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ
Other Authors: สุรพล เกาะเรียนอุดม,, โรงพยาบาลบำราศนราดูร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โรงพยาบาลบำราศนราดูร, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome –– complications –– diagnosis.
Acquired Immunodeficiency Syndrome –– complications –– laboratory manuals.
Opportunistic Infections –– diagnosis.
Opportunistic Infections –– laboratory manuals.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: QY25บ424ก 2543
Copy 1
Available

MainCB, Med Stack (3rd Fl.)

Call Number: QY25 บ424ก 2543
Copy 2
Available