รายงานผลการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ :

ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2537 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ /

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

No Cover Image
Other Authors: การสัมมนาเรื่อง การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ, สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2542
Subjects: หญ้าแฝก -- การประชุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information