รายงานการวิจัยเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในคลองโคกช้าง เขตอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก =

Tha Analysis of Water Quality of Kokchang Canal at Muang Distric Phitsanuloke /

ผู้ทำการวิจัย ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล

No Cover Image
Main Author: ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สถาบันราภัฏพิบูลสงคราม, 2544
Subjects: คุณภาพน้ำ
คุณภาพน้ำ –– การวัด
คุณภาพน้ำ –– การวิเคราะห์
มลพิษทางน้ำ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: QH541.5.W3 ป181ร 2544
Copy 1
Available