รายงานการศึกษาเพื่อประเมินความเหมาะสมในการนำเครื่องฉายรังสีโปรตอนเพื่อใช้สำหรับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทย =

An evaluation of the appropriateness of proton radiation therapy for cancer treatment in Thailand /

ภูษิต ประคองสาย, ศรีเพ็ญ ตันติเวสส, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร

Main Author: ภูษิต ประคองสาย
Other Authors: ศรีเพ็ญ ตันติเวสส,, วิโรจน์ ตั้งเจริญเสถียร,, สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ด้านเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณสุข
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: นนทบุรี : โครงการเมธีวิจัยอาวุโส ด้านเศรษฐศาสตร์และการคลังสาธารณสุข สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Neoplasms –– radiotherapy.
Protons.
Radiotherapy.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ภ698ร 2543
Copy 1
Available