รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์ 2 เรื่อง /

ทบวงมหาวิทยาลัย

No Cover Image
Corporate Author: ทบวงมหาวิทยาลัย
Other Authors: สมคิด โพธิ์ชนะพันธุ์, บรรจง คำหอมกุล,, ดรุณี รุจกรกานต์, จิระภา ศิริวัฒนเมธานนท์,, สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย. สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ทบวง, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Acquired Immunodeficiency Syndrome.
HIV Infections.
Self Care.
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี –– วิจัย
กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม –– วิจัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง –– วิจัย
โรคเอดส์ –– ผู้ป่วย –– การดูแล –– วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: W20.5 ท119ร 2544
Copy 1
Available
Copy 2
Available