รายงานการวิจัยการศึกษาปัญหาการออกเสียงภาษาอังกฤษของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลกและสุโขทัย /

ทวีศักดิ์ ขันยศ

No Cover Image
Main Author: ทวีศักดิ์ ขันยศ
Other Authors: สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม, 2544
Subjects: ภาษาอังกฤษ –– การออกเสียง
Tags: Add
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: PE1133 ท228ร 2544
Copy 1
Available