รายงานสัมมนาการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระดับชาติ ประจำปี 2543 "กรมควบคุมโรคติดต่อยุคไร้พรมแดน" วันที่ 6-8 กันยายน 2543 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้จอมเทียน จังหวัดชลบุรี /

ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ

Other Authors: การสัมมนาการป้องกันควบคุมโรคติดต่อระดับชาติ, กรมควบคุมโรคติดต่อ. ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Communicable Diseases –– prevention & control –– Thailand –– congresses.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Health Sci, Thai Stack

Call Number: W3ก525ร 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available