เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ :

การเมืองการปกครองหลังสิ้นสุดสงครามเย็น /

สีดา สอนศรี, บรรณาธิการ

No Cover Image
Other Authors: สีดา สอนศรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะรัฐศาสตร์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ750 อ887 2544
Copy 2
Available
Copy 1 Quarantine