สถานการณ์ผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปี 2543 /

ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ กรมควบคุมโรคติดต่อ

Corporate Author: กรมควบคุมโรคติดต่อ. ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ
Other Authors: กระทรวงสาธารณสุข. กรมควบคุมโรคติดต่อ. ศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคติดต่อ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี : กรม, 2544
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.
Subjects: Communicable Disease Control –– Thailand –– 2000.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Government (6th Fl.)

Call Number: สร 1/ ส639ส 2544
Copy 2
Available
Copy 1
Available