เทคนิคการสื่อข่าวและการเขียนข่าววิทยุกระจายเสียงเบื้องต้น =

Fundamental of Radio Broadcast Journalism and Techniques /

ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ

Main Author: ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542
Subjects: การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: PN4784.R2 ธ685ท 2542
Copy 2
Available
Copy 3
Available
Copy 1
Available