การเมืองของพลเมือง /

เอนก เหล่าธรรมทัศน์

Main Author: เอนก เหล่าธรรมทัศน์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2543
Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.
Subjects: ไทย การเมืองและการปกครอง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: JQ1745.A1 อ893ก 2543
Copy 2
Available
Copy 1
Available