ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิภา อุตมฉันท์ กำกับและอำนวยการผลิต ; จำรัส น้อยแสงศรี บทและลำดับภาพ

No Cover Image
Main Author: วิภา อุตมฉันท์
Other Authors: จำรัส น้อยแสงศรี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมสามัญศึกษา, บริษัทไทพัน อินเตอร์ แอคท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ภาวะสังคม
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) –– โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VC1636
Copy 2
Available