ภาคใต้

วิภา อุตมฉันท์ กำกับและอำนวยการผลิต, บทและลำดับภาพ

No Cover Image
Main Author: วิภา อุตมฉันท์
Other Authors: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันเอเชียศึกษา. โครงการโสตทัศนวัสดุ, กระทรวงศึกษาธิการ. กรมสามัญศึกษา, บริษัทไทพัน อินเตอร์ แอคท์
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โครงการโสตทัศนวัสดุ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Subjects: ไทย (ภาคใต้) ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไทย (ภาคใต้) ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทย (ภาคใต้) ภาวะสังคม
ไทย (ภาคใต้) ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย (ภาคใต้) โบราณสถาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VC1637
Copy 2
Available