ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาศัตรูพืชแบบพื้นบ้านของเกษตรกรในอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา /

สมนึก สะอาดใส

No Cover Image
Main Author: สมนึก สะอาดใส
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
Subjects: ศัตรูพืช -- การควบคุม
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: SB950.7 ส253ศ 2544
Copy 1
Available