ศึกษาเสียงและระบบเสียงภาษาไทยถิ่นที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแคะสามระดับอายุใช้ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา /

กมลชนก คงแก้ว

No Cover Image
Main Author: กมลชนก คงแก้ว
Format: BACHELOR PROJECT
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: ปริญญานิพนธ์ (ศศ.ม. (ภาษาไทย))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
Subjects: ภาษาไทย -- การออกเสียง
ภาษาถิ่น -- (ภาคใต้)
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4195.A5 ก136ศ 2544
Copy 1
Available