การปรับปรุงเกณฑ์การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดขยะโดยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะของพื้นที่เขตร้อนทดสอบที่สถานที่ฝังกลบขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก /

ดวงจันทร์ สิทธิเหรียญชัย

No Cover Image
Main Author: ตวงจันทร์ สิทธิเหรียญชัย
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544.
Subjects: การกำจัดขยะ
การฝังกลบขยะ
ขยะ
Online Access: หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

Internet

หน้าปกใน
บทคัดย่อ
สารบาญ
บทที่1
บทที่2
บทที่3
บทที่4
บทที่5
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ประวัติผู้แต่ง

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: TD759 ด161ก 2544
Copy 2
Available