โลกทรรศน์ชาวไทยภาคใต้ที่ปรากฏในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งภาคใต้ในระหว่างปี พ.ศ. 2530 - 2540 /

จิรภา จันทร์เส้ง

No Cover Image
Main Author: จิรภา จันทร์เส้ง
Format: THESIS
Language: Thai
Published: 2544
Thesis Information: วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม. (ไทยคดีศึกษา))--มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2544.
Subjects: เพลงพื้นเมือง
วรรณกรรมไทย -- ประวัติและวิจารณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thesis (6th Fl.)

Call Number: PL4200.A65 จ498ล 2544
Copy 1
Available