รายงานการวิจัยเรื่องสถานภาพผลงานทางวิชาการสาขาสถาปัตยกรรมในประเทศไทย =

The Status of Academic Outputs in Architecture in Thailand /

วิมลสิทธิ์ หรยางกูร, วีระ อินพันทัง, สันติ ฉันทวิลาสวงศ์

Main Author: วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
Other Authors: วีระ อินพันทัง, สันติ ฉันทวิลาสวงศ์, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท ทีซีจี พริ้นติ้ง จำกัด, 2544
Subjects: สถาปัตยกรรม -- ไทย -- วิจัย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Research (6th Fl.)

Call Number: NA1521 ว673ร 2544
Copy 1
Available