รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องผลของนมผึ้งต่อกระบวนการเพอร์ออกซิเดชั่นของไขมันในหนูที่เป็นโรคเบาหวาน =

The effect of royal jelly to the lipid peroxidation in diabetic rats /

พรรณี หนูซื่อตรง, รุ้งตะวัน สุภาพผล

No Cover Image
Main Author: พรรณี หนูซื่อตรง
Other Authors: รุ้งตะวัน สุภาพผล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาสรีรวิทยา
Format: RESEARCH
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2543
Subjects: นมผึ้ง
เบาหวาน
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information