สื่อนิทานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน

การสอนแบบโครงงานและการวิจัย /

วิทยากรโดยกุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์

No Cover Image
Main Author: กุลวรา ชูพงศ์ไพโรจน์
Other Authors: มหาวิทยาลัยนเรศวร. สำนักหอสมุด, ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2544
Subjects: นิทาน
การเล่านิทาน
เด็ก
กานสอนด้วยอุปกรณ์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Audio Visual (2nd Fl.)

Call Number: VC1688
Volume v.2 Copy 4
Available
Volume v.1 Copy 3
Available