พระมหากษัตริย์ไทยกับการพิพิธภัณฑ์ /

ผู้เขียนและเรียบเรียง ส่งศรี ประพัฒน์ทอง...[และคนอื่น ๆ]

Other Authors: ส่งศรี ประพัฒน์ทอง
Format: n/a
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัทกราฟิคฟอร์แมท (ประเทศไทย) จำกัด, 2541
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, –– พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, –– 2470-2559 –– พระราชกรณียกิจ
พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ –– ไทย
ประวัติศาสตร์
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information