สมเด็จพระปิยมหาราชกับนักเขียนฝรั่งเศส /

มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค

Other Authors: มูลนิธิเอกชนพัฒนาภูมิภาค
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: นนทบุรี : บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์ จำกัด, 2535
Subjects: จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2369-2453 พระราชกรณียกิจ
ไทย ประวัติศาสตร์ กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5.
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS582 ส243
Copy 1
Available