พระราชดำรัสในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ระหว่างปี พ.ศ. 2531-2542 การวิเคราะห์คุณธรรม 4 ประการ /

สนม ครุฑเมือง

No Cover Image
Main Author: สนม ครุฑเมือง
Corporate Author: สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Format: REFFERENCE
Language: Thai
Published: พิษณุโลก : สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2543
Subjects: ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 พระราชกรณียกิจ
ขันติ
ความดี
ความจริงและความเท็จ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information