การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 /

ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ

No Cover Image
Corporate Author: กรมวิชาการ. ศูนย์พัฒนาหลักสูตร
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา กรมการศาสนา, 2543
Subjects: การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: LB1060 ว546ก 2543
Copy 1
Available