สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี /

คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการ "งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

Other Authors: คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการรอำนวยการ "งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี"
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2543
Subjects: ศรีนครินทราบรมราชชนนี, –– สมเด็จพระ, –– 2443-2538 –– พระราชกรณียกิจ
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainCB, Reference (2nd Fl.)

Call Number: DS578.32.ศ211 ส246 2543
Copy 1
Available
Copy 3
Available
Copy 2
Available

Education, Research

Call Number: bส246 2543
Copy 1
Available