รายงานการศึกษาโครงการศึกษาคาดการณ์เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศไทยในอนาคต /

โดย หน่วยมองอนาคตไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Corporate Author: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. หน่วยมองอนาคตไทย
Format: BOOKS
Language: Thai
Published: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544
Subjects: การพัฒนาการเกษตร –– ไทย
เทคโนโลยีการเกษตร –– ไทย
เกษตรกรรม –– ไทย
นโยบายการเกษตร –– ไทย
Tags: Add
No Tags, Be the first to tag this record!
Login for hold and recall information

MainLB, Thai Stack (4th Fl.)

Call Number: S471.T5 ร451 2544
Copy 1
Available